Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie

 

Firma Big Boss Trade rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu Vašich osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme ochrániť všetky získané osobné údaje. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zároveň stanovujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov.

Naše webové stránky umožňujú používateľom nakupovať tovar z katalógu.

Firma Big Boss Trade sa zaväzuje chrániť poskytnuté údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a proti neoprávnenému použitiu. Spracovávame poskytnuté údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. v nevyhnutnej miere pre korektné spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Naša firma tieto údaje neposkytuje tretej osobe (okrem nevyhnutných údajov pre doručovateľské spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru k vám). Zákazník má právo kedykoľvek poskytnuté údaje nechať vymazať po zaslaní žiadosti e-mailom.

V prípade zmien týchto Podmienok budú tieto aktualizované na stránkach nášho internetového obchodu.
Ak máte k uvedeným podmienkam, alebo k tejto problematike akékoľvek námety, pripomienky, či otázky, tak prosím pošlite ich na našu
e-mailovú adresu: bigbosstrade@gmail.com


Aký spotrebný materiál používate vo svojej tlačiarni?